Xэвлэлийн эх бэлтгэл, график дизайны сургалт амжилттай явагдаж байна.

Энэ удаа хоёр ч програмист, мөн МУ-ын Боловсролын их сургуулийн хэвлэлийн цехийн дарга хэвлэгчтэйгээ, төмөр замын хэвлэлийн үйлдвэрийн хэвлэгч зэрэг хүмүүс маш өндөр сэтгэгдэлтэйгээр орчин үеийн хэвлэлийн график дизайн, эх бэлтгэлийн аргуудад суралцаж байна. Алс хол Хөвсгөлийн Их уул сумаас хүртэл манай сургалтыг зорин иржээ.
Дараагийн сургалтыг бид 12-р сарын 10-наас хийхээр төлөвлөж байгаа болно.