EUROWOOD компанид CNC ArtDesign сургалт явууллаа

Модон тавилга, хаалга үйлдвэрлэдэг EUROWOOD компанийн хүсэлтээр тус үйлдвэрийн маш чухал дамжлага болох бүх төрлийн тавилганы модон сийлбэр хээ чимэглэл хийдэг компьютерийн удирдлагат сийлбэрийн машин болох  CNC машины үйл ажиллагаа зогсоод байхад нь шинээр ирсэн дизайнерийг нь уг машин дээр сургах сургалтын үйл ажилагааг 5 хоногт зохион явууллаа.

20170213_151802 20170215_123100

Энэ мэтээр  CNC машины үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэрэгцээт үйлдвэр дээр богино хугацааны сургалт хийж өгнө. Үнэ 500,000 төгрөг.

Хувь хүн ганцаарчлан заалгахад 500,000 төг, 3-дээш хүмүүс нэг групп болвол 400,000-300,000 төгрөг

Утас: 99586401