Хэвлэлийн эх бэлтгэлийн намрын сургалт

Хэвлэлийн эх бэлтгэлийн гурван програмын номыг зохиосон багш нараар богино хугацаанд эрчимтэй заалгаж эх бэлтгэл, дизайны ажил шууд хийж эхлэх боломж энэ намрын 9-р сарын 16-ны хагас сайн өдрөөс эхлэх гэж байна. Ажил ихтэй хүмүүс олон хоногоор явахад түвэгтэй байгаа тул ердөө 9 хоногт багтаан эдгээр 3 програмыг эзэмших шинэхэн хөтөлбөрийг боловсруулснаа анх удаа хэрэглэх гэж байна. Бид эдгээр програмыг ердөө 3 хоногт багтаан заана. Олон жилийн туршлагаас үүдсэн цэгцтэй арга барилаар хамгийн чухал мэдээллүүдийг бодит жишээгээр тайлбарласнаараа ийм богино хугацаанд суралцах боломжийг олгож байгаа юм.

Зун бүртгүүлээд сургалт хойшилсноос үүдэн сууж чадаагүй болон, Баян-Өлгий зэргээс бүртгүүлсэн хүмүүс одоо 16-ндаа ирж болно.

Сургалт 9 хоног тасралтгүй явагдах ба төлбөр 200,000 төгрөг

Утас: 99586401, 99786401

2,5D модель бүтээх Аspire 8.5 програмыг заав

Doublewood  компанийн урилгаар миний бие CNC машин дээр зорох зориулалтаар 2,5D модель бүтээх Аspire 8.5 зэрэг програмын сургалт хийлээ. Тэдний хаалга одоо сийлбэр чимэглэл бүхий улам ур сайтай байх болно.

Aspire 8.5 програм дээр үйлдвэрийн захиалгаар хаалганы тотгоны чимэглэл хийлээ

_soliv1

Хаалганы тотгоны 2,5 D чимэглэл

_soliv0

_soliv