2,5D модель бүтээх Аspire 8.5 програмыг заав

Doublewood  компанийн урилгаар миний бие CNC машин дээр зорох зориулалтаар 2,5D модель бүтээх Аspire 8.5 зэрэг програмын сургалт хийлээ. Тэдний хаалга одоо сийлбэр чимэглэл бүхий улам ур сайтай байх болно.

Aspire 8.5 програм дээр үйлдвэрийн захиалгаар хаалганы тотгоны чимэглэл хийлээ

_soliv1

Хаалганы тотгоны 2,5 D чимэглэл

_soliv0

_soliv